Jos Kessels

Scholing van de geest - Wat ik leerde van Socrates

Boom 2014

Dit boek geeft een hedendaags beeld van de scholing van de geest zoals Socrates en Plato die beoefenden. Kern daarvan is het voeren van gesprekken en het ontwikkelen van dragende ideeën. Het boek beschrijft de zeven disciplines om de geest te scholen, die voor Socrates en Plato het hart van dialectiek vormden. Het is bedoeld voor iedereen die van taal en gesprekken zijn dagelijks werk heeft gemaakt en het vormt de basis van de leergang Scholing van de geest. Het boek is vertaald in het Duits onder de titel Das Sokrates-Prinzip.

Recensie Volkskrant.

terug naar overzicht »