Jos Kessels

Vrije ruimte, filosoferen in organisaties

Boom 2002

Dit boek geeft een hedendaags beeld van de disciplines die zijn voortgekomen uit de gesprekken van Socrates, de zogenaamde vrije kunsten, met name de drie taalvakken dialectica, retorica en grammatica. Het boek gaat uitvoerig in op de voorwaarde voor reflectie, het scheppen van 'vrije ruimte' - de oorspronkelijke betekenis van ons woord 'school'. Het beschrijft aan de hand van concrete voorbeelden wat onderzoeken, overtuigen en vastleggen in de hedendaagse praktijk inhouden, welke instrumenten elk van hen bevat, en hoe zij kunnen worden toegepast. Aan het eind is een serie praktijkwijzers opgenomen. 

Het boek is vertaald in het Engels onder de titel Free Space, Philosophy in Organisations.

Boekbespreking Makkie Metsemakers

terug naar overzicht »